Kategorier
Kr-im.no

Din HR-avdeling!

Er din virksomhet mellom 5 og 30 ansatte er dette ditt beste tilbud.

Du regner et abonnement, fast pris pr. måned for grunn tjenestene – det er alt du trenger.

Har du behov for noe mer finner vi en praktisk og god løsning.

Ta kontakt; jorgen@kr-im.no eller send en sms til 958 17 118