Din HR avdeling

Dette er en tjeneste du abonnerer på. Du betaler et fast beløp hver måned for en basis leveranse. Som abonnent kan du også få tilgang til tilleggstjenester. Disse prises separat. Du skal alltid føle at du har fått verdi for investeringen.

Inkl. i basis leveransen er:

  • Oppstartsmøte, 1/2 dag. Vi går gjennom organisasjonen, strategi, økonomi, bransje, virksomhetens forretningsmodell og hva som er kritisk for å lykkes.
  • Månedlig dialog med daglig leder. Tema er ”Hva skjer?” For å være en god HR avdeling må jeg være informert så jeg kan være i forkant.
  • Gjennomgang av HR policy                                              
  • Gjennomgang av ansettelseskontrakter              
  • Løpende veiledning til ledelsen i generelle HR spørsmål                             
  • Sikre at virksomheten følger norske lover og forskrifter           
  • Tilgang på oppdatert lovverk, forskrifter med mer som er relevant for virksomheten     

Kr-Im AS abonnerer på oppslagsverk (for eksempel Simployer eller annet tilsvarende) og holder seg oppdatert.